Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Externa tjänster

GIS-centrums personal besitter hög kompetens inom de flesta sektorer inom GIS/geomatik. Exempel på specialkunskaper är:

  • Nyttan av GIS i en organisation
  • Införande av GIS i en organisation
  • Databasuppbyggnad
  • Internet-GIS
  • Avancerad vektor- och rasteranalys
  • GIS i U-land
  • GIS inom samhällsvetenskap och humaniora
  • Rumslig modellering

Naturligtvis erbjuder vi också tjänster inriktade på grundläggande teoretiska och praktiska aspekter av GIS. Vi har lång och gedigen erfarenhet av såväl utbildnings- som konsultinsatser nationellt och internationellt.

Uppdragskurser

GIS-centrum erbjuder tjänster i form av kortare utbildningsinsatser, seminarier, föredrag etc. till externa intressenter. Vi har lång erfarenhet av utbildning inom såväl stat och kommun som inom den privata sektorn. Beroende på önskemål kan utbildningarna göras mer eller mindre teoretiska respektive praktiska.

Kontakta föreståndare andreas [dot] persson [at] nateko [dot] lu [dot] se (Andreas Persson) för diskussion om innehåll och prissättning.

Föredrag och seminarier

GIS-centrum erbjuder tjänster i form av kortare eller längre seminarier, föredrag etc. till externa intressenter. Vi har lång erfarenhet av detta för såväl stat och kommun som för den privata sektorn. Beroende på önskemål kan de göras mer eller mindre teoretiska respektive praktiska.

Kontakta föreståndare andreas [dot] persson [at] nateko [dot] lu [dot] se (Andreas Persson) för diskussion om innehåll och prissättning.

Projekt

GIS-centrums mål är att bredda GIS-användningen, såväl inom som utanför universitetsvärlden. Vi är verksamma i projekt med extern knytning både i Sverige och utomlands. Kontakta oss gärna för samarbete.

Nu pågående projekt.