Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om GIS-Centrum

Lunds universitets GIS-centrum inrättades 1993 och är en organisation för samverkan mellan institutioner och mellan lärare och forskare vid universitet, verksamma inom GIS-området. Centrumbildningens huvudsakliga uppgift är att sprida användandet av geografiska informationssystem inom universitetet. Verksamheten har varit framgångsrik, och GIS är idag ett känt begrepp inom samtliga fakulteter. Efterfrågan av digitala GIS- och karttjänster är hög och förväntas öka ytterligare. Detta innebär att arbetet inom GIS-centrum efterhand ändrat karaktär, från allmän information till direkt tillämpningshjälp.

Det finns idag, inom samtliga fakulteter, ett stort behov av såväl digitala rumsliga data (kartdata, tabelldata knutna till position mm) som kunskap om hur dessa data integrerat kan hanteras i en datorbaserad miljö. En del grundutbildning och forskning bromsas för närvarande av brist på data, mjukvara och koordinerad kompetens. Lunds universitet har dock utomordentliga förutsättningar att samordna och leda utvecklingen avseende användning och integration av digitala rumsliga data. Totalt sett besitter Lunds universitet en mycket hög kompetens inom GIS, men också inom närbesläktade områden som kartografi, geodesi, bildbehandling och positionering.

GIS-centrum vid Lunds universitet är en organisation som väl känner universitetets samlade kompetens inom ämnesområdet. GIS-centrum fungerar som rådgivande organ i utbildningsfrågor, medan grundutbildningskurser normalt ges av institutionerna.

För att skapa en väl fungerande verksamhet inom området geografisk informationshantering krävs ett antal basresurser. Dessa kan sammanfattas i följande primära behov:

 

 •  databaser för rumsliga digitala data (digitala kartor samt data/statistik som kan knytas till dessa kartor)
 • tillgänglig programvara för geografisk informationshantering
 • ett lättillgängligt organ för rådgivning inom området geografisk   informationsbehandling
 • en sammanhållen forskning inom ämnesområdet
 • ett kontaktorgan mot organisationer utanför universitetet
 • tillgängliga anpassade kurser inom området geografisk   informationshantering

Istället för att enbart lita till enskilda lärare/forskare på avdelningar och institutioner finns nu intresserad och kompetent personal samlad i en enhet för stöd såväl i utbildningsfrågor som inom forskning. De mest lämpliga lärarna kommer att, genom GIS-centrums handledning, kunna engageras till olika typer av utbildningsinsatser, och de mest lämpliga forskarna kan knytas till olika forskningsprojekt. Såväl grundforskning som tillämpningsprojekt inom GIS-området är av stor strategisk betydelse för Lunds universitet.

Centrumet är organisatoriskt knutet till institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap vid Naturvetenskaplig fakultet. Föreståndare för GIS-centrum är petter [dot] pilesjo [at] gis [dot] lu [dot] se (Petter Pilesjö).

GIS-Centrum erbjuder lärare och forskare vid Lunds Universitet gratis förmedling av information, kortare kurser, samt programvara inom GIS-området. Det finns även möjlighet att pröva på GIS i GIS-centrums lokaler och att kostnadsfritt ta del av självstudiematerial. GIS-centrum arbetar även externt mot ersättning.

 

Verksamhet

GIS-centrums verksamhet riktar sig i första hand till lärare och forskare vid Lunds universitet. Det långsiktliga målet med verksamheten, att stärka och sprida kunskap och användning av geografiska informationssystem, nås genom en primär koncentration på följande:

 • Fritt tillträde till och samordning av databaser för rumsliga digitala data (digitala kartor samt data/statistik som kan knytas till dessa kartor)
 • Spridning av tillgänglig programvara för geografisk informationshantering.
 • Rådgivning inom området geografisk informationsbehandling.
 • Koordinering och initiering av forskning inom ämnesområdet.
 • Samverkan med organisationer utanför universitetet.
 • Anpassade kortare (max 1 dag) kurser inom området geografisk informationshantering.

Samtlig ovan angiven verksamhet är kostnadsfri för anställda vid Lunds universitet. Vid större insatser, t.ex. avseende kursverksamhet internfaktureras uppdragsgivaren

Användning av digitala rumsliga data har blivit en naturlig del inom ett stort antal ämnesområden, varför GIS-centrum verkar multidisciplinärt i samarbete med alla områden inom universitetet. Geografisk IT är idag en självklar ingrediens inom högre utbildning och forskning. GIS-centrum driver och deltar även i ett antal forskningsprojekt (se rubriken forskning).