Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skåne från luften - flygbilder från 1940-talet på Internet

Flygbilder

Bakgrund

Strax före och efter andra världskriget flygfotograferades bl.a. Skåne av dåvarande Lantmäteriverket. I och med krigsutbrottet lades projektet på is vilket medförde ett glapp i fotograferingstid mellan olika delar av Skåne. Bilderna användes därför aldrig till det de var avsedda för: som underlag för en ekonomisk karta.

Kvar fanns dock en mängd flygfoton, vilka långt senare kom att doneras till de geografiska institutionerna vid Lund universitet. Där låg de, väl förpackade, nere i en källare under många års tid tills nyfikna geografer fick upp ögonen för dem. Bilderna utgör ett unikt historiskt dokument och idén föddes om att digitalisera och lägga ut alla bilderna på Internet.Därmed kunde de göras tillgängliga för allmänheten.

 

Nedladdning av flygbilder

Hösten 2014 släppte Lantmäteriet alla restriktioner för oss att distribuera dessa flygbilder till alla. Därför går de nu att ladda ner direkt från denna sidan utan någon kostnad eller behov av beställning. Bilderna får användas helt fritt men med angivande av källor:

Produktion: Lantmäteriet
Digitalisering och distribution: GIS-centrum, Lunds universitet.

Vi tar dock GÄRNA emot information (en liten blänkare i ett mail?) om hur Ni, Användare, använder bilderna.

För nedladdning, använd vår engelska sida:
Länk till motsvarande engelsk sida finns HÄR.

Bilderna levereras i koordinatsystem SWEREF99 TM och i en zip-fil per flygbildsruta. Zipfilen innehåller fem filer:

Bildnummer.tfw = World-fil för användning i GIS-program
Bildnummer.tif = Själva bildfilen för all användning.
Bildnummer.tif.aux.xml = Div. metadata för bl.a. ArcGIS
Bildnummer.tif.ovr = Pyramider för bl.a. ArcGIS
Bildnummer.tif.xml = Div. metadata för bl.a. ArcGIS

Fakta om bilderna

Åldern på bilderna varierar något, då kustområdena fotograferades under tiden 1938-1940, medan inlandsbilderna nästan undantagslöst är tagna 1947. Varje orginalbild är 50x50 cm, vilket motsvarar 5x5 km, och är uppklistrad på en plywoodskiva. Bilderna har fotograferats digitalt av UB Media till en upplösning av 1 meter. Det innebär att betraktaren i princip kan se föremål som endast är ett par meter stora. Så små objekt blir dock otydliga och detta gäller även objekt upp till storlek av t.ex. enskilda byggnader. I bilderna kan man dock se hur bebyggelse bytt skepnad, hur vägar ändrat sträckning och hur växtligheten förändrats. Betraktaren kan i praktiken ta en flygtur över Skåne, så som det såg ut på 1940-talet. När olika delar av Skåne fotograferades kan Du se i kartan på denna länk.

Efter digitalisering av bilderna har dessa först anpassats till koordinatsystemet RT90, 2.5 gon väst. Från hösten 2014 har bilderna transformerats till det idag gällande nationella koordinatsystemet i Sverige, SWEREF99 TM. Utförligare dokumentation över bildernas ursprung och bearbetning kan läsas här: 

.

 

Flygbilderna belyser landskapsförändringar vilka kan upptäckas genom jämförelser med nutida kartmaterial, t.ex. fastighetskartan eller nyare flygbilder. På Lantmäteriets hemsida finns ytterligare information om dessa kartmaterial.

Om digitaliseringsprojektet

Projektet att digitalisera och publicera bilderna på Internet var ett samarbete mellan GIS-centrum och de geografiska institutionerna vid Lunds universitet. Vi vill rikta ett stort tack till Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta Sparbank som finansierade projektet år 2001.

För ytterligare frågor kontakta karin [dot] larsson [at] nateko [dot] lu [dot] se (Karin Larsson) på GIS-centrum.