Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Geografiska data för Lunds universitet

 

Karthuvud

Data från svenska myndigheter

Lunds universitet har tecknat avtal som ger tillgång till smidig nedladdning av geografisk data (geodata) från ett flertal myndigheter i Sverige. Närmare bestämt Lantmäteriet, Sveriges geologiska undersökning, SGU, Statistiska centralbyrån, SCB, Sjöfartsverket och Trafikverket. Avtalet gäller användning inom icke kommersiell forskning och/eller formell undervisning.

Behöriga användare är anställda och studenter med Lucat/STIL-konto.

Avtalet innebär tillgång till både nedladdning av data samt visningstjänster (WMS).

För mer information, se hemsida för "Nationell infrastruktur för geodata - Geodata.se" och för information om specifika villkor och innehåll för högskolesektorn, se här.

På sidan för högskolesektorns avtal hittar Du bl.a. detaljerad information om:
* vilken verksamhet räknas som forskning och utbildning
* vad vi får göra och inte göra med i avtalet ingående data
vilka data som ingår och beskrivning av dessa (inkl. produktkatalog)
* vilka myndigheter levererar data och kontaktuppgifter till dessa

Avtalet hittar du här med fullständig information om vad som gäller.

Avtalet har möjliggjorts genom finansiering av Vetenskapsrådet, VR, för perioden 2014-2016.

Nedladdningstjänsten GET,Geographic Extraction Tool
För nedladdning av vektor- och rasterdata används nedladdningstjänsten GET som drivs av SLU.

Data från Trafikverket levereras via deras egen nedladdningstjänst vilken beskrivs på Geodata.se

Inloggning sker via SWAMID, dvs. för Lund: Lucat/STiL-konto account.

Visningstjänst via WMS
För visualisering av de flesta kartor från Lantmäteriet i ett GIS-program (eller WMS-viewer) har anställd och student vid Lunds universitet genom avtalet också tillgång till ett antal av Lantmäteriets WMS-tjänster.

Åtkomst till dessa erbjuds via SLU och länk till dessa tjänster kommer här inom kort. Notera att access endast är möjlig från dator med IP-nummer från Lunds universitet. Arbetar du hemma är det VPN som gäller.

Observera att WMS-tjänster endast kan användas för visualisering, dvs. "titta på " och "visa" i egen programvara; INTE för nedladdning eller analys.

Upphovsrätt och källhänvisning
Vid tillgängliggörande av geodata från någon av tjänsterna ovan ska tydligt framgå att den myndighet som tillhandahåller data, enligt Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, har skydd till geodataprodukten. Detta görs genom att som hänvisningstext ange:

"© Myndighetsnamn, Dnr: I2014/00579"

Som tillgängliggörande räknas t.ex. bild eller analysresultat i examensarbeten, inlämningsuppgifter, doktorsavhandlingar, artiklar.

Programvara
Åtkomst till programvaran ArcGIS för anställda och studenter nås via GIS-centrum > Programvaror.

WMS viewers
Exempel på andra WMS viewers finns på Geospatial Data Service Centre.

 

Dataformat i GET-tjänsten

Geodata/Kartor levereras som raster- eller vektorfiler.

Raster-(bild)format: TIF-format (geokodat för GIS).
Kan användas direkt som infogad bild av kartan i dokument.

Vektorformat: ESRI Shapeformat. Kräver GIS-program.

Laserdata: LAS-format. Specialformat för laserskannade data. Se medföljande produktinformation.

 

Övrig geografisk data för universitetsanställda

För information om annan geografisk data tillgänglig för anställda och studenter, kontakta karin [dot] larsson [at] nateko [dot] lu [dot] se (Karin Larsson).